Działając na rynku branżowym od 2010 roku wykonaliśmy szereg opracowań z zakresu ochrony środowiska, w tym:

  • Raport oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia pn.: „Udrożnienie koryta rzeki Dunajec w km 140+818 – 140+980 w m. Tylmanowa”, czerwiec 2012 r.
  • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrowa Zielona”, lipiec 2012 r.
  • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ropa”, październik 2013 r.
  • Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielogłowy”, maj 2014 r.

Nasi klienci

  • Gmina Nowy Targ
  • Gmina Miasto Nowy Targ
  • Gmina Jabłonka
  • BANIA Sp. z o.o. Sp. k.
  • Miejskie Centrum Sportów i Rekreacji w Nowym Targu
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku