Stoimy po stronie natury

Witamy serdecznie na naszej stronie!

Specjalizujemy się w wykonywaniu dokumentacji środowiskowych oraz przeprowadzeniu procedur administracyjnych prowadzących do uzyskania decyzji administracyjnych z zakresu ustaw Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o odpadach.


W związku z obecnie szybko zmieniającymi się przepisami prawnymi w zakresie ochrony środowiska, a także ostrzejszymi wymaganiami nakładanymi na przedsiębiorców przez normy unijne, firma EPA-EKO oferuje  pomoc przedsiębiorcom i osobom fizycznym w wypełnianiu ich prawnych obowiązków w ochronie środowiska oraz kształtowanie świadomości proekologicznej.

Dysponując niezbędną wiedzą oraz oprogramowaniem potrzebnym w przygotowywaniu wniosków i prowadzeniu procedur administracyjnych niezbędnych do uzyskania wszelkiego rodzaju decyzji, firma EPA-EKO umożliwi Państwu wywiązanie się z nałożonych przez prawo obowiązków oraz zapewni efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do współpracy!