Slider

Witamy serdecznie na naszej stronie!

Specjalizujemy się w wykonywaniu dokumentacji środowiskowej oraz doradztwie w zakresie ochrony środowiska (konsulting ekologiczny).

W związku z obecnie szybko zmieniającymi się przepisami prawnymi w zakresie ochrony środowiska, a także ostrzejszymi wymaganiami nakładanymi na przedsiębiorców przez normy unijne firma EPA-EKO oferujemy doradztwo w zakresie ochrony środowiska oraz wykonanie dokumentacji środowiskowej.

Naszą misją jest pomoc przedsiębiorcom i osobom fizycznym w wypełnianiu ich prawnych obowiązków w ochronie środowiska oraz kształtowanie świadomości proekologicznej.

Dysponując niezbędną wiedzą oraz oprogramowaniem potrzebnym w przygotowywaniu wniosków i prowadzeniu procedur administracyjnych niezbędnych do uzyskania wszelkiego rodzaju decyzji, firma EPA-EKO umożliwi Państwu wywiązanie się z nałożonych przez prawo obowiązków oraz zapewni efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do współpracy.

Naszą misją jest pomoc naturze

Specjalizujemy się w wykonywaniu dokumentacji środowiskowej.